Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

donatori-sec 27

 

SKGO čija je misija da zastupa interese, pruža visokokvalitetne usluge i podržava razvoj i unapređenje lokalne samouprave kroz zajedničko delovanje članstva, u skladu sa evropskim standardima, svojim kapacitetima doprinosi u radu aktivnosti projekta “Znanjem za održivi razvoj” u svim gradovima i opštinama u kojima će se realizovati.

Savetodavna podrška i strateško planiranje u koordinaciji sa lokalnom samoupravom, realizovano je u saradnji sa Ljubinkom Kaluđerović, sekretarom Odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština.

 

Dopis

 

 

(SCTM) Standing Conference of Towns and MunicipalitiesSCTM whose mission is to represent interests, offers high quality services and supports the development and promotion of local government through mutual functioning of members in line with European standards, contributes with its capacities to the activities of the project “Knowledge for Sustainable Development” in all towns and municipalities in which it will be carried out.

Advices and strategic planning in coordination with local governments, has been realized in cooperation with Ljubinka Kaluđerović, Secretary of the Board for environmental protection of the Standing conference of towns and municipalities.

Copyright Oktoopus
Powered by ITS